Oktatók Kiképzése

AZ ALÁBBI TERÜLETEKEN TERVEZZÜK AZ OKTATÓI KÉPZÉSÉKET:

1. Alapvető Emberi Értékek Oktató képzés

2. Ayurvédikus lazító-frissítő masszázs Oktató képzés

3. Thai masszázs Oktató képzés

4. Szeretetmasszázs Oktató képzés

5.Tudatosság- Boldogság tréner képzés

6. Életviteli Szakértői cím megszerzése

7. Tibeti kristály masszás oktató képzés

8. Hang- és rezgés harmonizáló oktató képzés

9. Stresszcsökkentő-harmonizáló oktató képzés

RÉSZLETES FELTÖLTÉS FOLYAMATBAN…..

KÖZÉP – EURÓPA ÉS MAGYARORSZÁG VEZETŐ HOLISZTIKUS ISKOLÁJA – 34 ÉV TAPASZTALATÁT ADJUK ÁT! ITT LEGTÖKÉLETESEBB MEGOLDÁS A KÖZÖS FEJLŐDÉSRE!

KÉPZÉS: A 2019/20-as tanév 2019 szeptemberében újra indul BUDAPESTEN! HOLISZTIKUS SZEMLÉLET !

Vizsga után tanúsítványt adunk ki! Képzés besorolása: -Egyéb, általános célú képzés. Nem OKJ-s képzés!-Holisztikus, mindent magába foglaló, teljes egészre törekvő oktatási projekt! ! Legmagasabb rendű és legnemesebb tematika és tudás!

Jelentkezés: Gunics Zsuzsa pedagógusnál, a projekt vezetőjénél e-mailben: alapvetoemberiertekek108@gmail.com . Részletek itt alul találhatók:-Az emberi értékek oktatása gyermekeinkért, a szebb jövőért, a Földünk megóvásáért, a Földön élő fajok és vallások egységének megóvásáért és tiszteletéért, az emberközi önzetlen szeretet megvalósításáért.

    AZ ALAPVETŐ EMBERI ÉRTÉKEK OKTATÁSI PROGRAMUNK CÉLJA , hogy a minden emberben benne rejlő, vele született értékeit, – mint Szeretet, Igazság, Helyes cselekedetek, Béke, Erőszak nélküliség – felszínre hozza, tudatosítsa.  Oktatási módszerének alapvető sajátossága, hogy minden egyes nemzet saját kultúrájába beillesztve, hagyományait, történelmét, nemzeti sajátosságait integrálva fedezze fel az egyénben és a társadalomban rejlő erényeket.  Az értékekkel való munka folyamán állandósul a TUDATOSSÁG magas szintű alkalmazása. E nélkül sem a társismeret, sem a helyes döntéshozatal nem alakul ki, pedig ez a sikeres élet alapfeltétele.  Örömmel látjuk, hogy az erények oktatása, erkölcstan valóban szerepel a NAT-ban (Nemzeti Alaptantervben), oktatási programokban, hittanban. Ez a módszer kiegészíti az intézményi oktatást. Annyival ad még többet, hogy nem csak havi meghatározott óraszámban, hanem minden nap, minden témakörnél, oktatási tárgyban, tematikánál, vagy az élet bármely szegmensében sikeresen átadható és alkalmazható. (Lásd pl. Angliában, Zambiában, Indiában az úgynevezett Csodaiskola működését hosszú-hosszú évek óta.)  Az Alapvető Emberi Értékek módszere nem vallás és nem hittan. Viszont rámutat a vallások egységére, hiszen az erények, gondolatok, tanítások, melyeket kibontakoztat, minden vallásban megtalálhatóak.  Nem vallás, hanem módszer, éppen ezért nagyon jól alkalmazható azoknál embereknél is, akik nem vallásosak, mert a módszer gyakorlása kiváló lehetőséget ad az emberi kapcsolatok és a kommunikáció magas szintre emeléséhez.  Korhoz nem kötött, hiszen az egész világon minden korosztály számára aktuális és kiválóan alkalmazható.  Egyetemes mind módszereiben, mind tanításaiban, hisz világunkban minden emberben ugyanazok az érzések, értékek lelhetők fel és mindannyian ugyanazon társadalmi és természeti környezetünk részei vagyunk, az Egyben, az Egységben, egymással összefüggve, elválaszthatatlanul.     

Az Alapvető Emberi Értékek Oktatási Programja:

Megszerezhető: Az Alapvető Emberi Értékek program oktatója cím.

HIVATALOS TANÚSÍTVÁNY KIADÁSÁVAL IGAZOLJUK VIZSGA UTÁN!

Ideje:  Legközelebbi tanfolyamunk ősszel indul. Időpontok egyeztetés alatt. Jegyzet: Minden tanfolyamon résztvevő CD-n megkapja az Alapvető Emberi Értékek oktatási program munkafüzetét, valamint a csoportvezetők kézikönyvét is. Így tudtuk legolcsóbban megoldani a jegyzet átadását. Mindenki maga oldja meg az anyag kinyomtatását, mivel a következő tanfolyami napon már ebből fogunk dolgozni. 

Az oktatási program célja  

A program az alábbi fő célkitűzéseket tartalmazza:  Az összefüggések felismerése a világ összes nagy vallásában fellelhető, Sathya Sai Baba által is gyakran említett Öt Alapvető Emberi Érték és az üzleti tapasztalataink révén felismert, az egészséges, életteli szervezetek és az egészséges, életteli egyéni és csoportos munka alapját képező értékek között.  Azon tény feltárása, miszerint a spiritualitás (szellemiség, lelkiség) létfontosságú részét képezi az említett Alapvető Emberi Értékekkel összhangban történő életnek és munkának.  Ezen elképzeléseket kiindulási pontként használva az Alapvető Emberi Értékek programja szándéka szerint segítséget nyújt a spirituális (szellemi, értelmi, lelki) beállítottságú személyeknek abban, hogy:    – mindenek előtt saját belső spirituális természetüknek megfelelően ismerjék fel önmagukat;   – megismerjék saját spirituális látásmódjukat, amely a munka és az élet minden területén segítséget nyújt számukra;   – megismerjék a spirituális természetük elválaszthatatlan alkotóelemeit képező Alapvető Emberi Értékeket;   – kifejlesszék a gyakorlatban alkalmazott Emberi Értékek megnyilvánítására vonatkozó természetes képességeiket, és ebben másokat is segítsenek;   – gondolataikat, szavaikat és tetteiket spirituális szemléletmódjuknak és az Alapvető Emberi Értékeknek megfelelő egységbe foglalják;   – munkájukat a spirituális fejlődés színterévé tegyék, ugyanakkor e fejlődésnek munkájuk során is hasznát vegyék;   – munkájukat ne dogmatikus, hanem nyitott, felvilágosult módon töltsék meg spirituális tudatosságukkal és az Alapvető Emberi Értékekkel.  Mivel…  – Mindannyian elsősorban spirituális lények vagyunk, lényünk nem csupán a testünkre korlátozódik.   – Az isteni minőség emberi mivoltunk alapvető lényege, vagyis embernek lenni annyit tesz, mint spirituális lénynek lenni.   – A spirituális értékek alapvető Emberi Értékek.   – Kultúráktól függetlenül, minden spirituális tradícióban megtalálható az Öt Alapvető Emberi Érték.   – Az Emberi Értékek spirituális lényege szerint „minden teremtett lényben ott lakozik az Isteni minőség”.   – A spirituális fejlődés legfontosabb mutatója a gondolat, a szó és a tett tisztasága és egysége.   – Mindennapi munkánk a spirituális fejlődés és a másoknak nyújtott önzetlen segítség fontos színtere.  

Az oktatói (csoportvezetői) tematika: 

ÁTTEKINTÉS  

1. Szándékok, célkitűzések és feladatok  2. A csoportvezető feladatai  A segítő feladatai  A koordinátor feladatai  3. Hogyan profitálhatunk legtöbbet a Csoportvezetők kézikönyvéből és az Önképző munkafüzetből?  

A CSOPORTFOGLALKOZÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE  

4. A csoportfoglalkozások típusai  A csoportfoglalkozások előnyei  A csoportfoglalkozások típusai, ajánlott ütemtervei és időbeosztásuk  a.) A Tanulókör-foglalkozások javasolt ütemterve és időbeosztása   5. A csoportok létrehozása és a foglalkozások vezetése  A csoportok méretének és összetételének meghatározása  A meghívók és az információk kiosztása  Az Önképző munkafüzetek és a Csoportvezetők kézikönyvének szétosztása  Az előzetes, otthoni olvasnivalók és feladatok ismertetése  A helyiség előkészítése 

 A CSOPORTFOGLALKOZÁSOK LEBONYOLÍTÁSA  

6. A lebonyolítás irányelvei  Mindig tartsd szem előtt spirituális tételedet  a.) Tapasztalataidat és lelkesedésedet egyenrangú félként oszd meg a résztvevőkkel  b.) Mindig hangsúlyozd ki az önvizsgálat fontosságát  c.) A csoportos tanulás elősegítése  d.) A csoportfoglalkozások kezdete  e.) A gyakorlatok bemutatása, az élmények megosztásának elősegítése   A csoport egészével történő munka   Az alcsoportokkal történő munka   A két módszer ötvözése   Mit tegyünk, ha valamelyik résztvevő nem olvasta el előre a kijelölt egységet?  Kérdések és válaszok   Kerüld el a „szakértő” szerepét   Ha a csoport leragad egy adott kérdés mellett  f.) Egyszerű csoportdinamika   Az egyének csoportmunkára késztetése   A folyamatos, nyitott beszélgetés fenntartásának módszerei   Bőbeszédű vagy hallgatag résztvevőkkel végzett munka  g.) Lásd el saját jegyzeteiddel a Csoportvezetők kézikönyvét  7. Az egyes gyakorlatok levezénylésére vonatkozó irányelvek   

Általános irányelvek   Az I. kötet áttekintése, Bevezető, Az Első egység bevezetése (Első egység)   Megnyitó és beköszöntő (Második, Harmadik egység)   1. gyakorlat: Befelé fordulás, az inspiratív idézeteken történő elmélkedés   2. gyakorlat: A spirituális minőségekkel való feltöltődés   3. gyakorlat: A Kulcsmotívum megismerése   4. gyakorlat: A Kulcsmotívum személyre szabása   5. gyakorlat: A Kulcsmotívum megélése   6. gyakorlat: A problémák és fenntartások feltárása   7. gyakorlat: A személyes erő növelése   8. gyakorlat: Az új helyzetek   9. gyakorlat: A szándék kifejezésre juttatás   8. A Munkafüzet kiegészítése  

Egyebek  “A” függelék: Az egyéb csoportfoglalkozások egy ütemterve és időbeosztása   Egyetemi típusú kurzusok   Szeminárium-foglalkozások   Pohárköszöntő-jellegű foglalkozások  “B” függelék: Ha egy további eladók nem kaptak eleget az előzetesen megjelölve, és nem válaszolnak meg az önvizsgálati kérdésekre   Levél a résztvevőhöz   “C” függelék: Az értékelő űrlap és a részvevők visszajelzései 

VÁRJUK SZERETETTEL JELENTKEZÉSÉT!

Kovács Béla alapító és Gunics Zsuzsa pedagógus projektvezetőnél e-mailben: alapoemberiertekek108@gmail.com

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: